Dags att gå igenom stadgarna

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats och de nya reglerna skall ha tagits in i stadgarna senast den 30 juni 2018 om föreningen skall hålla sig till lagen. De nya reglerna gäller bl.a. de olika tidsfristerna för kallelse. Nu skall såväl ordinarie som extra stämma kallas till inom två till sex veckor. Vidare får under vissa förutsättningar föreningens kommunikation till medlemmar ske genom e-post etc.