Försäkring vid andrahandsuthyrning

Det blir allt vanligare med att bostadsrätter hyrs ut i andra hand med eller utan styrelsens godkännande. Vad många inte tänker på är den betydande ekonomiska risk man tar vid uthyrning eftersom den vanliga hemförsäkringen inte täcker stöld eller förstörd egendom vid andrahandsuthyrning. Försäkringsbolaget if har uppmärksammat detta och erbjuder nu en lösning på problemet genom en uthyrningsförsäkring. Försäkringen går att teckna som komplement till hemförsäkringen och gäller både för bostadsrätter, hyresrätter, villor och fritidsfastigheter.