Rätt arvode till Styrelsen

Många bostadsrättsmedlemmar anser att styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen skall vara ideellt, men få vill vara med och sitta i styrelsen. För att få fungerande styrelser så ersätter ca 75% av föreningarna sina styrelsemedlemmar genom att ge dem ett arvode.
Något fast riktmärke för ersättningsnivån finns inte. Att bestämt ange rimlig ersättningsnivå är svårt då förutsättningarna varierar kraftigt mellan olika föreningar och den arbetsinsats som krävs av olika ledamöterna. Naturligtvis ligger ett tungt ansvar på ordföranden i styrelsen. Ser man till den genomsnittliga årliga arvoderingen så ligger Stockholm i topp med 10 000 kr. Som tvåa inte långt därifrån kommer Uppsala med ca 9 000, samt på tredje plats Malmö med ca 7 000 kr.