Styrelsen kan inte bara slänga s.k. skräp i källaren eller på vinden.

Styrelsen hade beslutat att föreningen behövde ett barnvagnsrum. För att möjliggöra ett sådant så beslutade styrelsen också att ett rum som några medlemmar användes som förråd skulle tömmas.

Vice ordförande i föreningen satte därför upp lappar för att få kontakt med de medlemmar som nyttjade förråden. Hon meddelade också att förråden skulle tömmas om medlem inte kontaktade styrelsen.

Efter ha väntat några månader tömde vice ordförande förråden och körde större delen till sopstationen eftersom det var att betrakta som skräp. Dock sparades några tavlor.

Två medlemmar polisanmälde därefter vice ordföranden då de blivit av med båtmotor, ridutrustning samt olika DVD filmer. Anmälan ledde till åtal för egenmäktigt förfarande.

Malmö tingsrätt fastslog i en friande dom att kvinnan inte förstått att hon gjort sig skyldig till olovligt tillgrepp och kunde därför inte heller anses ha haft något uppsåt.

Domen överklagades av de två föreningsmedlemmarna. Hovrätten kom till en annan slutsats än tingsrätten och fällde kvinnan för egenmäktigt förfarande. Enligt hovrätten fanns det ingen anledning för kvinnan att tro att sakerna i det inlåsta förrådet var övergivna. Handlandet har därför att betrakta som ett avsiktligt och olovligt tillgrepp. Som styrelseledamot har hon haft skyldighet att försäkra sig om att de åtgärder hon vidtar i den rollen sker på ett korrekt sätt. Domen blev 50 dagsböter, tillhopa 7 000 kr.