Dålig rådgivning. BRF vann mot advokatbyrå.

Bostadsföreningen hamnade i tvist med ett byggbolag och anlitade därför en advokatfirma. Föreningen stämde byggentreprenören för obefogad hävning av entreprenadavtalet. Föreningen förlorade dock målet då domstolen inte ansåg det bevisat att byggbolagets hävning av avtalet hade skadat föreningen. Föreningen fick stå för parternas kostnad ca 900 000 kr.

Självklart kan ett juridiskt ombud inte garantera sin klient att vinna en tvist, men om ombudet visar uppenbar oskicklighet genom direkt vårdslöshet eller bristfällig rådgivning kan i specifika fall en klient kräva sitt ombud på ersättning.

Efter förlusten ansåg föreningen att advokaten skött processen felaktigt och stämde därför advokatbyrån och krävde ca 14 miljoner i skadestånd. Grunden för föreningens krav var att föreningens talan i entreprenadtvisten borde ha formulerats annorlunda samt med andra juridiska argument. Vidare borde ett självständigt yrkande ha framställts. Advokatbyrån bestred kravet och menade att rådgivningen inte varit vårdslös och att målet fått samma resultat även om talan formulerats på ett annat sätt.

Föreningen förlorade i tingsrätten då domstolen inte ansåg det bevisat att rådgivningen varit vårdslös.

Föreningen överklagade. Svea Hovrätt gjorde en annan bedömning. Hovrätten ansåg att advokaten varit vårdslös genom att inte framställa ett särskilt yrkande. Domstolen menade att föreningen sannolikt skulle ha vunnit entreprenadtvisten med ett sådant yrkande. Hovrätten gav därför föreningen rätt till ett skadestånd på ca 12 miljoner från advokatbyrån. Målet visar med tydlighet vikten av att i tvistemål adekvata yrkanden framställs eftersom domstolen inte kan döma på annat underlag än det som parterna tagit upp.