Vikten av att underrätta på formellt rätt och tydligt sätt

Företaget som hyr en restauranglokal önskade hyra ut i andra hand. Bolaget kontaktade fastighetsägarens representant för att förhöra sig om det formella men fick inget direkt svar av förvaltaren.

Företaget hyrde dock ut lokalen utan att något formellt avtal träffats med fastighetsägaren. Efter en tid får fastighetsägaren kännedom om att lokalen hyrts ut i andra hand och agerar då genom att skicka en uppmaning om att andrahandsuthyrningen omgående måste upphöra vid risk om så inte sker, att hyresavtalet kan komma att sägas upp.

När parterna möts så informerar företaget att avtal om andrahandsuthyrning träffats. Senare i mitten av maj får fastighetsägaren meddelande om att andrahandshyresgästen är uppsagd och skall avflytta slutet av december. Hyresvärdens reaktion blir då att hyresavtalet förverkats eftersom hyresgästen inte tagit den tidigare uppmaningen om rättelse på allvar och ordnat så att andrahandsuthyrningen upphört omgående.

Företaget bestred uppsägningen på den grunden att hyresvärden i januari fått meddelande om uthyrningen och att rättelseanmaningen inte lämnats inom den lagstadgade tiden, dvs. senast inom två månader från det att fastighetsägaren fått kännedom om andrahandsuthyrningen.

I tingsrätten ansågs att samtalet med förvaltaren i januari tala för att hyresvärden informerats om uthyrningen. Målet överklagades. Hovrätten kom till ett annat domslut. Domstolen ansåg att det saknades tydlig bevisning om att hyresvärden informerats redan i januari om uthyrningen. Bevisskyldigheten låg på hyresgästen/företaget att styrka att information om uthyrning verkligen lämnats och att hyresvärden också tagit del av informationen. Då någon sådan bevisning inte kunde presenteras så fick hyresvärden rätt och vann därmed målet.