Informativ mässa för bostadsrätterna

Nu är det snart dags igen. Den 22-12 november öppnar årets bostadsrättsmässa, denna gång sker arrangemanget i Stockholm, Kistamässan.Mässan är en utmärkt källa för samlad  informationsinhämtning och uppdatering för alla som på ett eller annat sätt är engagerade vad gäller bostadsrättsfrågor. Mässan har cirka 200 utställare.På arrangörens hemsida: http://stockholm.bostadsrattsmassan.se/ kan den intresserade få uppgift om de företag som ställer ut och uppgift  om deras hemsidor för närmare information och eventuell kontakt. I år lyfter Bostadsrättsmässan fram främst tre fokusområden;energi, ekonomi och fastighetsägaransvar.I ett omfattande program presenteras ett 20-tal seminariepunkter inom olika ämnen. Som exempel ges:
-Prioritera rätt – enstaka energisparåtgärder eller helhetsgrepp mot målet?
 Stora scenen, fredag 22 november kl 13.30–14.30
Ta tag i föreningens stora energitjuv – tvättstugan
 Speakers Corner, fredag 22 november kl 12.00-12.15
Fråga juristerna – publikfrågor besvaras av expertpanel
 Stora scenen, fredag 22 november kl 16.00-16.30
Renovera klokt – fastighetens värden styrs ej av byggnadsår
                                                        _____

ÖPPETTIDER:
Fredag 22 nov: 10:00-17:00
Lördag 23 nov: 10:00-16:00

http://stockholm.bostadsrattsmassan.se/

 

På hemsidan hittar Du mer information samt möjlighet att trycka ut entrébiljett till mässan.