Rätt bostadsyta enligt regelverket

I många fall har bostadsrättsföreningarna övertagit tidigare ägares uppgifter om fastighetens bostadsrea  för lägenheter och lokaler. Dessa uppgifter ligger sedan vanligtvis till grund för och används när medlem säljer sin bostadsrätt. Vid överlåtelse eller i kontakt med mäklare är det viktigt att styrelsen inte garanterar några uppgifter beträffande yta. Lägenheter har under hand kanske renoverats och förändringar skett. Det är många lägenheter som är direkt felmätta eller att parterna saknat kunskap om vilken yta som skall mäta och hur det mer exakt skall gå till.

För att minska risken för missförstånd och risk för eventuella tvister har SIS,Swedish Standards Institute, publicerat ett dokument som närmare förklarar hur arean skall mätas på ett i alla delar korrekt sätt. Publikationen heter ”Så mäter du din bostad”. Den kan vara till stor nytta för medlemmar i en bostadsrättsförening som önskar försäkra sig om att uppgiven bostadsarea är korrekt i förhållande till gällande regelverk. Alternativt för styrelsen om man vill kontrollera lokalyta eller sådan yta i fastigheten som är uthyrd till hyresgäst.  Broschyren  är framtagen i samarbete med bland andra Fastighetsmäklarförbundet, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Den finns att ladda ned hos SIS, www.sis.se/matabostad .