Skydda er BRF mot kapning.

Under senare tid har det hänt att föreningar blivit ”kapade”, dvs.att föreningar genom utomståendes agerande och anmälan fått sin styrelse formellt utbytt. En sådan kapning kan innebära betydande problem både juridiskt och praktiskt för en förening och i värsta fall även ekonomiskt genom att bedragare får tillgång till föreningens bankmedel eller tar upp nya lån i föreningens namn.
Hur är det möjligt? Dessvärre är det mycket enkelt. En kapare behöver bara skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket. Verket gör ingen närmare kontroll utan registrerar den nya styrelsen, dvs. Bolagsverket skickar inte någon förfrågan/upplysning till föreningen. Vid ändring av styrelser i företag så skickar däremot Bolagsverket information om styrelseändringen till företagets adress. Företaget ges därmed möjlighet att invända vid felaktighet, men sådan rutin gäller inte för bostadsrättsföreningar som i så motto är oskyddade.. Däremot blir en BRF informerad via e-post förutsatt att föreningen vid anmälan hos Bolagsverket har angett en e-postadress kopplat till sitt organisationsnummer. Många föreningar har dock inte uppgivit någon sådan e-postadress.
Föreningar som inte har uppgett e-postadress eller vill ändra gällande adress kan göra det genom att ladda hem Bolagsverkets blankett ” Ändring om adressändring för företag och föreningar” och fylla i de nödvändiga uppgifterna och skicka in blanketten. Föreningen kommer därefter bli underättad vid styrelseändringar. Visserligen kan obehörig skicka in och ändra e-postadressen men i så fall underrättas i vart fall föreningen när ansökan kommer in och ges på så sätt möjlighet att agera för att stoppa ett eventuellt kapningsförsök.
Sajten www.allabolag.se ger också registrerade användare möjlighet att nyttja en bevakningstjänst som informerar vid styrelse/adressändringar.