RH 2010:70

ÖÄ75-10

 

RH 2010:70                                                               Källa:Domstolsverket

 

Saken

I ärende om tvångsförsäljning av bostadsrätt p.g.a. att nyttjanderätten förverkats har Kronofogdemyndigheten ansetts vara skyldig att delge bostadsrättsinnehavaren ansökan om tvångsförsäljning jämte föreläggande att yttra sig. Ärendet har återförvisats till Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Återvänd