NJA 2009 s. 16

NJA 2009 s. 16                                           Källa: Domstolsverket

Norrköpings tingsrätt

Svenska Konsumentförsäkringar AB förde vid Norrköpings tingsrätt den talan mot Bravida Mellersta AB som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (lagmannen Lars Dahlstedt, rådmannen Johan Östling och tingsfiskalen Anna Engstrand) anförde i dom den 22 mars 2006:

Läs mer

Återvänd