NJA 2007 s. 709    

NJA 2007 s. 709                                         Källa: Domstolsverket

Saken:

Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvärvare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för skadan.

Uppsala tingsrätt

HSB Bostadsrättsförening 56 Fiolbacken i Uppsala (föreningen) förde efter stämning å K.B. och C.L.B. vid Uppsala tingsrätt den talan som framgår av tingsrättens dom.

Läs mer

Återvänd