Ö4023-06

NJA 2006 s. 732                                     Källa: Domstolsverket

Saken:

Begreppet vattenledningsskada i 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen (1991:614) omfattar inte skada till följd av läckage av vatten från ledningar och anordningar för värme.

Södra Roslags tingsrätt

I ansökan om stämning som inkom till Södra Roslags tingsrätt den 25 februari 2005 yrkade HSB:s Bostadsrättsförening City i Täby (bostadsrättsföreningen) att tingsrätten i själva saken måtte förpliktiga P.C. och A.B. (bostadsrättshavarna) att solidariskt utge ersättning till föreningen med 45 617 kr 50 öre inklusive moms jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 juli 2003 till dess full betalning skedde.

Läs mer

Återvänd