ÖH4219-11ravind

ÖH4219-11                                                        Källa: Domstolsverket

 

Saken

Bostadsrättsförenings stämmobeslut att sälja fastighetens råvind fick godkännande av Hyresnämnden. Förvärvaren avsåg att inreda för att möjliggöra boende. Ett antal medlemmar motsatte sig beslutet. Motståndet grundade sig på deras uppfattning att byggnationen skulle få en ökad insyn som konsekvens och därmed en sannolik värdeminskning av deras lägenheter. Hyresnämnden delade inte denna bedömning utan ansåg att exploateringen av råvinden var att anse som av liten betydelse och skäligen inte kunde tillgodoses på annat sätt. Beslutet överklagades till Svea hovrätt, men hovrätten kom till samma beslut som Hyresnämnden, varför överklagandet avslogs.

 

Läs mer

Återvänd