T1528-09

Mål nr.T 1528-09                                                 Källa: Domstolsverket

 

NJA 2011 sid. 548

 

Saken

Bostadsrättsföreningen Olof Knagge (Föreningen) äger fastigheten Norr 20:7 i Gävle, i vilken H.M. innehar en lägenhet med nyttjanderätt. I samband med en brand i grannfastigheten skadades H.M:s lägenhet av rök och sot. Föreningen tog i anspråk sin fastighetsförsäkring för att reparera skadorna och försäkringsbolaget gjorde då åldersavdrag i lägenheten med beaktande av åldern på de skadade ytskikten. Tingsrätten gick på föreningens linje och ålade medlemmen att betala föreningens kostnad för den standardhöjning som reparationen medfört

Hovrätten ändrade. Högsta domstolen fastställde hovrättens dom. Målet principiellt viktigt då det vid brand innebär att skadad lägenhet får gamla ytskikt utbytta mot nya utan att behöva betala någon ersättning om det uppstår en standardhöjning och värdeökning, dvs. kostnaden för åldersavdragen stannar på föreningen.

Läs mer

 

Återvänd