T2966-09

T 2966

 

NJA 2011 sid. 454 (14)                                    Källa:Domstolsverket

 

Saken

Fråga om hyresgästs eventuella skadeståndsskyldighet för vattenskada som uppkommit till följd av att hyresgästen inte stängt av vattnet till diskmaskin genom att använda den avstängningsanordning som funnits på diskbänkens vattenblandare. Även fråga för bedömande om vårdslöshet förelegat, vilken betydelse förekomst av särskild ordningsregel har för bedömande av ansvarsfrågan. Högsta domstolen har funnit att hyresgästen varit vårdslös och därmed skadeståndsansvarig.

Målet gällde visserligen ett hyresgästförhållande men stor del av det juridiska resonemanget och synsättet har betydelse och intresse även för bostadsrätter.

 

Läs mer

Återvänd