SH T6624-10

T 6624-10                                                              Källa: Domstolsverket

 

SAKEN

Frågan om bostadsrättsförenings skadeståndsskyldighet då medlemskap i föreningen nekats.

Hovrätten slår fast de rättsliga förutsättningarna respektive begränsningarna för att neka en köpare av bostadsrätt medlemskap i föreningen

Endast köparens personliga kvalifikationer och förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen skall ligga till grund för bedömningen om medlemskap.

Föreningens vägran att bevilja medlemskapet gjorde att köpet inte kunde fullföljas.Säljaren fick därav vidkännas en ekonomisk förlust eftersom han vid senare försäljning fick lägre pris för bostadsrätten. Denna skada för säljaren gav enligt hovrätten rätt för denne att erhålla skadestånd. Beloppet blev nästan 1,3 miljoner och rättegångskostnaden 444 075 jämte ränta. Att neka medlemskapsansökan på felaktiga grunder kan således bli mycket dyr affär för en förening.

Läs mer

Återvänd