ÖH 435-02

RH 2003:10                               Källa:Domstolsverket

Stämmobeslut om byggande av balkonger har i visst fall ansetts vara en förändring av ringa betydelse för bostadsrättshavare som innehade underliggande lägenheter. Stämmobeslutet har godkänts enligt 9 kap. 17 § första stycket bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen Facklan 10 som äger en fastighet belägen vid Västmannagatan 24/ Rådmansgatan 79 i Stockholm ansökte om att hyresnämnden skulle godkänna dess stämmobeslut om att bygga balkonger till tolv av fastighetens 27 lägenheter. Tre av bostadsrättshavarna motsatte sig att få en balkong uppförd ovanför den egna lägenheten eftersom balkongen skulle medföra skuggning av lägenheten.

Hyresnämnden i Stockholm (2002-12-20, hyresrådet Olle Andretzky och ledamöterna Bengt Fasth och Harriet Sonderval) godkände stämmobeslutet med följande skäl.

Tillämpliga lagrum är 9 kap. 16 § första stycket 2 och 17 § bostadsrättslagen.

Läs mer

Återvänd