ÖH 3895-00

RH 2001:24                                     Källa:Domstolsverket

Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförenings beslut om balkongbygge, som inte medför någon fysisk förändring av klagandenas bostadsrättslägenheter eller berör gemensamma utrymmen eller förmåner som bostadsrättshavarna har tillgång till, har ändå bedömts menligt inverka på deras rätt genom att lägenheterna skulle bli mindre attraktiva och förlora i värde. Stämmobeslutet har därigenom ansetts vara omfattat av skyddsreglerna i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen och kräva hyresnämndens godkännande.

U.H. m.fl. innehar var sin lägenhet med bostadsrätt i en fastighet i centrala Stockholm. Vid en föreningsstämma beslutades med 14 röster för och 6 mot att för totalt 12 av fastighetens 27 lägenheter skulle balkonger tillåtas bli uppförda. Byggandet av balkongerna, för vilket bygglov beviljats, skulle bekostas av respektive bostadsrättshavare och således inte ske genom föreningens försorg. Balkongerna planerades bl. a. bli uppförda cirka 40 centimeter ovanför U.H:s och medparters lägenheter. De bor på markplanet. Balkongerna avsågs bli 2-3,6 meter långa och 1,4 meter breda. Det finns på fastigheten en liten och av höga hus omgärdad gård. Det skulle inte bli fråga om någon fysisk förändring av de lägenheter som U.H. m.fl. innehar.

Läs mer

Återvänd