T1238-11

NJA 2013 sid. 242   (2013:25)                         Källa:Domstolsverket

Saken

En sambo som sedan lång tid ensam innehaft en bostad med hyresrätt har när denna omvandlats till bostadsrätt förvärvat bostadsrätten med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. S.k. dold samäganderätt har trots detta inte ansetts föreligga. För att samäganderätt skall kunna gälla måste påståendet styrkas genom att visa att en gemensam partsavsikt faktiskt förelegat.

 

Återvänd