ÖH 7658-09

ÖH 7658-09                                                           Källa: Domstolsverket

 

Saken

Byggnation av balkong och ingrepp i lägenhet. Föreningen såsom klagande har gjort gällande att åtgärden är angelägen och att syftet inte skäligen kan tillgodoses på annat sätt samt att beslutet inte är oskäligt mot motparterna. Vidare att åtgärden är av liten betydelse och att den inte skäligen kan tillgodoses på annat sätt. Motparten, dvs.vissa medlemmar har bestritt och som skäl angivit att påbyggda balkongerna kommer att skugga vinterträdgården som i stort sett kommer att bli helt utan direkt solljus. De tänkta balkongerna skulle innebära att de  existerande vinterträdgårdarna förlorar sin ursprungliga funktion.

Hyresnämndens bedömning blev inte att åtgärden är angelägen och beslutade om avslag.

Svea hovrätt fastställde avslaget. Ärendet visar på att specifika omständigheter i varje fall kan komma att påverka bedömningen som annars mer generellt sett till helt övervägande del brukar resultera i godkännande av balkongbyggnation.

Läs mer

 

Återvänd