RÅ 2010 ref75

Målnr.3867-09

 

RÅ 2010 ref 75                                                       Källa: Domstolsverket

 

Saken

När bostadsrättsförening förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har köpeskillingen ansetts innefatta den i samband med upplåtelsen inbetalda insatsen. Vid föreningens upplösning har insatsen inte fått avräknas från utskiftat belopp. Inkomsttaxering 2006.

Läs mer

Återvänd