RÅ 2010 ref 48

Målnr. 988-09

 

RÅ 2010 ref 48                                                         Källa Domstolsverket

 

Saken

Ett avtal i vilket parterna utfäst sig att vid en senare tidpunkt sälja respektive köpa en bostadsrätt har inte ansetts innebära att bostadsrätten har avyttrats. Inkomsttaxering 2006.

Läs mer

Återvänd