Ö 4004-97

NJA 1998 s. 400                                Källa:Domstolsverket

Fråga om förutsättningar för tvångsförsäljning av bostadsrätt föreligger, när bostadsrättshavare som sagts upp på grund av bristande betalning av årsavgift invänder att avgiften inte betalats på grund av hinder och men i nyttjanderätten. 7 kap 30 § och 8 kap 4 § bostadsrättslagen (1991:614).

HSB:s Bostadsrättsförening Rävlanda i Härryda (bostadsrättsföreningen) ingav d 2 dec 1996 till Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län en ansökan om tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614) av bostadsrätten till lägenheten nr 22 210200100214 med adress Åvägen 31 i Rävlanda. Som grund för sin ansökan anförde bostadsrättsföreningen att bostadsrättshavarna dröjt med att betala årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen, att dröjsmålet inte var av ringa betydelse och att nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten därför var förverkad enligt 7 kap 18 § 1 bostadsrättslagen.

Återvänd