T 869-98

RH 2000:22                                      Källa:Domstolsverket

Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägrades köparna inträde i föreningen. Överlåtaren yrkade skadestånd av föreningen med påstående att denna gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att utan grund vägra köparna medlemskap och därigenom vålla överlåtaren skada motsvarande förlusten av köpeskillingen. Skadeståndstalan har ogillats.

L.E. har varit ägare av en bostadsrätt och därtill hörande lägenhet i HSB:s bostadsrättsförening Soluret nr 279 i Tyresö (föreningen). När L.E. inte längre kunde betala månadsavgifterna beslöt hon att försöka sälja bostadsrätten. Sedan det visat sig svårt att finna en köpare avsade sig L.E. den 9 februari 1995 bostadsrätten för det fall den inte hade sålts före den 30 april 1995. Under april månad lyckades L.E. att hitta två köpare, makarna M.G. och T.G.

Läs mer

Återvänd