ÖH 6294-04

RH: 2004:68 Källa:Domstolsverket

HSB Bostadsrättsförening Linjalen i Göteborg äger en fastighet med fem husblock som uppfördes på 1960-talet. Det finns 420 bostadslägenheter, varav 20 saknar balkong.

En extra föreningsstämma beslutade om utbyggnad av balkongplattan och inglasning av samtliga balkonger. Enligt stämmoprotokollet uppnåddes två tredjedels majoritet vid omröstning. Trettio bostadsrättshavare motsatte sig att få sina balkonger utbyggda och inglasade.

Föreningen yrkade att hyresnämnden skulle godkänna stämmans beslut. Trettio bostadsrättshavare bestred yrkandet.

Läs mer

Återvänd