Ö2407-03

NJA 2004  s. 373                                   Källa:Domstolsverket

Till verkställighet av enskilda mål beslutade Kronofogdemyndigheten i Stockholm dels den 4 september 2002 om ändring av ett tidigare fattat beslut om utmätning av J.H.-M:s lön, dels den 9 oktober 2002 om utmätning av en J.H.-M. tillhörig bostadsrätt om två rum och kök.

Stockholms tingsrätt

J.H.-M. överklagade kronofogdemyndighetens båda beslut vid Stockholms tingsrätt och yrkade att besluten skulle upphävas. I fråga om bostadsrätten gjorde han gällande att värdet var omkring 250 000 kr. Han hänvisade till rättsfallen i NJA 1989 s. 409 och hävdade att det med hänsyn till prisutvecklingen sedan år 1989 inte kunde anses oskäligt att undanta bostadsrätten från utmätning.

Las mer

Återvänd