T471-04

NJA 2004 s. 830                                    Källa Domstolsverket

Skadestånd för sveda och värk har ansetts omfattat av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.

Ludvika tingsrätt

Makarna S. och A-o J. samt deras underåriga barn A-s och A-a bebor sedan våren 1993 en bostadsrättslägenhet, belägen på tredje våningen i ett trevåningshus, som tillhör Bostadsrättsföreningen Transformatorn. Under 1995 eller 1996 flyttade en kvinna vid namn M.S. in i lägenheten under familjen J., dvs. på andra våningen. Även M.S. var medlem i föreningen. Under 1997 flyttade en man vid namn A.C. in hos M.S., varefter de två var sammanboende i hennes lägenhet. Någon gång under sommaren 1998, förmodligen i juli, flyttade M.S. och A.C. från huset.

S.J., A-o J., A-s J. och A-a J. väckte talan mot bostadsrättsföreningen vid Ludvika tingsrätt. S.J. och A-o J. yrkade nedsättning av årsavgiften med 50 %. A-o J. yrkade skadestånd för förlorad arbetsinkomst och kostnader för sjukvård och resor. Samtliga kärandeparter yrkade skadestånd för sveda och värk med 10 000 kr var.

Läs mer

Återvänd