Vattenskada bristande tätskikt

Grannen under ringer på och påpekar att det börjat droppa från hans badrumstak. Rörmokaren kommer och det konstateras att läckan kommer från ditt badrum och beror på att det nyrenoverade badrummet helt saknar tätskikt dvs. den nyss genomförda renoveringen visar sig vara ett rent fuskbygge och vattnet har därför runnit efter väggen och vidare ner under golvet då det inte funnits något tätskikt. Du är nyinflyttad och säljaren svär sig fri från ansvar och hänvisar till stagarna, dels till köpeavtalets friskrivningsklausul, samt vidare till den firma som utfört arbetet.
Föreningen kräver dig nu på betalning för att täcka de kostnader som uppkommit dels i grannens lägenhet dels, för avfuktning och reparation av bjälklaget mellan de två lägenheterna.
Är föreningens krav riktigt?