Ansvar för månadsavgifter. HD ger prövningstillstånd

Medlemmen sålde sin bostadsrätt, men hävde sedan köpet då inte hela köpeskillingen erlagts av köparen. Fråga har därefter uppstått om säljaren verkligen ansvarar för obetalda månadsavgifter i förhållande till bostadsrättsföreningen under den tid som köparen, som beviljats medlemskap, disponerat lägenheten. Underinstanserna har båda kommit fram till jakande svar. HD har nu meddelat prövningstillstånd. (HD:s mål T 5195-14).